Asystentka pracująca przy komputerze z wieloma programami, obrazek